Hyppää sisältöön

Kiertotalous18Kehitetään purkumateriaalien hyödyntämisen kiertotalousedellytyksiä

Eteneminen

 • Valmisteilla
 • Käynnissä
 • Jatkuva

Kuvaus

Tavoitteena on saavuttaa vähintään 70 %:n purkumateriaalien kierrätysaste Lahden kaupungin rakennus- ja purkuhankkeissa.

Kaupungin rakennus- ja purkuhankkeissa kiertotalous otetaan toiminnassa keskiöön rakennus- ja purkujätteen kierrättämisessä ja uudelleenkäytössä.

Lahden kaupunki on liittynyt mukaan Kestävän purkamisen Green Deal-ohjelmaan, joka on voimassa vuosille 2022-2025. Sopimusta sovelletaan kaupunkikonsernin vastuulla olevien rakennusten purkukohteisiin.

Tavoitteena on edistää korjaus- ja purkuhankkeissa syntyvien purkumateriaalien markkinoiden toimivuutta ja siten lisätä purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä.

Virallinen kuvaus

Kehitetään purkumateriaalien hyödyntämisen kiertotalousedellytyksiä
(Toimenpideohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2025

  Laaditaan kiertotalouden huomioivat ohjeet laadukkaan purkuhankkeen toteutukseen

  Tehdään purkuhankeohje sekä tilaajan, suunnittelijan, valvojan että urakoitsijan käyttöön.

  Mittarina toteutunut/ ei toteutunut.

 • Tehtävä31.12.2026

  Edistetään toimenpiteitä, joilla voidaan nostaa purkuhankkeiden purkumateriaalien kierrätysastetta

  Mittarina osuus purkuhankkeista, joista kerätty tietoa työmaan toteutuneesta erilliskeräysasteesta sekä kyseisten purkuhankkeiden työmaiden erilliskeräysaste.

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.3.2026

  Selvitetään purkumateriaalien hyödyntämistä StopWa-hankkeessa

  StoPWa-projektissa kehitetään ja testataan rakennus- ja purkujätteestä tehtyjä, kerroksellisia hulevesien suodatusjärjestelyjä. Suodattimet tehdään puhdistukseen parhaiten soveltuvista jätemateriaaleista kustannustehokkaasti ja kestävästi. Suodattimia testataan sekä laboratorioympäristössä että täyden mittakaavan kenttäkokeissa Lahdessa, Harjumaan alueella (Viro) ja Smiltenen kunnassa (Latvia).

 • Tehtävä31.12.2026

  Edellytetään, että Kestävän purkamisen Green Deal -sopimuksen määritelmän mukaisissa korjaus- ja purkuhankkeissa toteutetaan purkukartoitus hyödyntäen purkukartoitusopasta

  Mittarina osuus purkuhankkeista, joissa toteutettu oppaan mukainen purkukartoitus

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vaikutus

Melko suuri

Aikajänne

Jatkuva

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Satu Virtanen
  Satu Virtanen
  Kiertotalousasiantuntija
  Lahden kaupunki
 • Sanna-Maria Partinen
  Sanna-Maria Partinen
  Hiilineutraalin rakentamisen asiantuntija
  Tilakeskus
 • Mika Järvelä
  Mika Järvelä
  Kiinteistöinsinööri
  Kiinteistönmuodostus
 • Jarmo Kärkäs
  Jarmo Kärkäs
  Rakennetekniikan asiantuntija
  Tilakeskus
 • Arto Pennanen
  Arto Pennanen
  Projektipäällikkö
  Ympäristökehitys
Tietoja päivitetty 26.04.2024

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?