Hyppää sisältöön

Kiertotalous18Kehitetään purkumateriaalien hyödyntämisen kiertotalousedellytyksiä

Eteneminen

 • Valmisteilla

 • Käynnissä

 • Valmis

Kuvaus

Tavoitteena on saavuttaa 70 %:n rakennus- ja purkujätteen kierrätysaste vuoteen 2030 mennessä.

Kaupunkikonsernin rakennus- ja purkuhankkeissa kiertotalous otetaan toiminnassa keskiöön sekä uudisrakentamisen materiaalien valinnoissa ja käyttötavoissa että rakennus- ja purkujätteen kierrättämisessä ja uudelleenkäytössä.

Lahden kaupunki on liittynyt mukaan Kestävän purkamisen Green Deal-ohjelmaan, joka on voimassa vuosille 2022-2025. Sopimusta sovelletaan kaupunkikonsernin vastuulla olevien rakennusten ja infratyömaiden purkukohteisiin.

Tavoitteena on edistää korjaus- ja purkuhankkeissa syntyvien purkumateriaalien markkinoiden toimivuutta ja siten lisätä purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä.

Virallinen kuvaus

Kehitetään purkumateriaalien hyödyntämisen kiertotalousedellytyksiä
(Toimenpideohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2025

  Laaditaan kiertotalouden huomioivat ohjeet laadukkaan purkuhankkeen toteutukseen

  Tehdään purkuohje sekä tilaajan, suunnittelijan, valvojan että urakoitsijan käyttöön ja otetaan ohje käyttöön laajasti kaikissa edellä mainituissa rooleissa.

 • Tehtävä31.3.2026

  Selvitetään purkumateriaalien hyödyntämistä StopWa-hankkeessa

  StoPWa-projektissa kehitetään ja testataan rakennus- ja purkujätteestä tehtyjä, kerroksellisia hulevesien suodatusjärjestelyjä. Suodattimet tehdään puhdistukseen parhaiten soveltuvista jätemateriaaleista kustannustehokkaasti ja kestävästi. Suodattimia testataan sekä laboratorioympäristössä että täyden mittakaavan kenttäkokeissa Lahdessa, Harjumaan alueella (Viro) ja Smiltenen kunnassa (Latvia).

 • Tehtävä31.12.2026

  Edellytetään, että Kestävän purkamisen Green Deal -sopimuksen määritelmän mukaisissa korjaus- ja purkuhankkeissa toteutetaan purkukartoitus hyödyntäen purkukartoitusopasta

  Mittarina kohteet, joissa toteutettu oppaan mukainen purkukartoitus

 • Tehtävä31.12.2026

  Nostetaan purkuhankkeiden purkumateriaalien kierrätysastetta

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vaikutus

Melko suuri

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Satu Virtanen

  Satu Virtanen

  Kiertotalousasiantuntija

  Lahden kaupunki

 • Arto Pennanen

  Arto Pennanen

  Projektipäällikkö

  Ympäristökehitys

Tietoja päivitetty 26.01.2024

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?