Hyppää sisältöön
Mittarit

Luvitetut purkuhankkeet, joissa ennen purkamista purkumateriaaliselvitys tehty Ympäristöministeriön purkukartoitusopasta ja raportointityökalua hyödyntäen

Viimeisin mittaus
2023
85%
45 %-yks.
Tavoitteeseen matkaa
6 vuotta
15%-yks.
Tavoite
2030
100%
Toiminnallinen mittari

Lahden kaupunki on allekirjoittanut kestävän purkamisen green deal -sitoumuksen purkumateriaalien uudelleenkäytön ja kierrättämisen lisäämiseksi.

Sitoumusta sovelletaan kaupungin vastuulla oleviin rakennusten merkittäviin purkukohteisiin ja sillä voidaan tukea purkuhankkeiden kiertotaloutta. Tavoitteena on edistää korjaus- ja purkuhankkeissa syntyvien purkumateriaalien markkinoiden toimivuutta ja siten lisätä purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä EU:n jätedirektiivin edellyttämän ja Valtioneuvoston jätteitä koskevan asetuksen mukaisen 70 % kierrätysasteen vähimmäistasolle ja sen yli.

Sitoumukseen liittyneitä organisaatioita kannustetaan laatimaan purkukartoitus hyvissä ajoin ennen purkua ja korjaushanketta.

Teema

  • 7. Rakennettu ympäristö

Toimenpideohjelma

  • Lahden kiertotalouden tiekartta 2022

Luvitetut purkuhankkeet, joissa ennen purkamista purkumateriaaliselvitys tehty Ympäristöministeriön purkukartoitusopasta ja raportointityökalua hyödyntäen

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
Kiertotalous18Kehitetään purkumateriaalien hyödyntämisen kiertotalousedellytyksiä
Melko suuri