Hyppää sisältöön
Mittarit

Purkutyömaiden erilliskeräysaste

Ei arvoja
Tavoite
2030
70%
Toiminnallinen mittari

Rakennus - ja purkujätteen materiaalina hyödyntämisasteelle eli kierrätysasteelle on kansallisena tavoitteena 70 %. Purkumateriaalien erilliskeräys työmaalla edistää tavoitteen saavuttamista.

Mittari kuvaa vuoden aikana purettujen ja erilliskeräyksen osalta raportoitujen purkuhankkeiden purkumateriaalien toteutunutta erilliskeräysastetta, joka on keskiarvo urakoitsijoiden raportoimista tiedoista.

Lahdessa urakoitsijoille on valmisteltu purkuhankkeiden purkumateriaalien toteuman raportointipohja, jossa purkumateriaalien erilliskeräys-, kierrätys- ja hyödyntämisasteen raportointia ja laskentatapaa on yhtenäistetty.

Teema

  • 7. Rakennettu ympäristö

Toimenpideohjelma

  • Lahden kiertotalouden tiekartta 2022

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
Kiertotalous18Kehitetään purkumateriaalien hyödyntämisen kiertotalousedellytyksiä
Melko suuri