Hyppää sisältöön

5. Kiertotalous

Kiertotalous

Päästövähennysvaikutus

< 1 000 – 10 000 t CO2e/v

Kiertotaloudessa tuotteita, materiaaleja ja muita resursseja hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi. Materiaalit ja niiden arvo säilyvät kierrossa mahdollisimman pitkään, kun tuotteita käytetään yhä uudelleen.

Tuotteita myös jaetaan, vuokrataan, lainataan ja korjataan. Käyttöikänsä päähän tulleet materiaalit kierrätetään uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Tavoitteena on, että jätettä ei synny – kiertotalous ei ole siis pelkästään kierrätystä.

Kiertotalous

  • on tehokas keino ilmastotyössä
  • mahdollistaa muutosta, joka tarvitaan luonnonvarojen käytön, tuotteiden valmistuksen, kuljetuksen ja jätehuollon haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi
  • tuottaa taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia ympäristön kantokyvyn rajoissa
  • tuo uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja uusille työpaikoille

Kaupunginhallitus hyväksyi joulukuussa 2022 Lahden kiertotalouden tiekartan. Tiekartta koskee koko kaupunkikonsernia ja siinä on tuotu esille myös tärkeät sidosryhmät, joiden kanssa tehdään yhteistyötä toimenpiteiden toteuttamisessa. Tiekarttaan on kirjattu kiertotaloutta edistäviä toimenpiteitä, jotka keskittyvät erityisesti vuosiin 2023–2025. Tiekartan välitavoitteita ja toimenpiteitä on tarkoitus päivittää tarpeen mukaan vuoteen 2030 saakka.

Tutustu kiertotalouden tiekarttaan ja nettisivuun.