Hyppää sisältöön

Ilmasto84Rauhoitettujen alueiden osuutta alueen kokonaispinta-alasta lisätään niin että se nousee 5 %:iin. Yhdessä LUMO-kohteiden kanssa suojeltu ala nostetaan 8 %:iin vuoteen 2030 mennessä

Eteneminen

 • Valmisteilla

 • Käynnissä

 • Jatkuva

Kuvaus

Arvokkaimmat luonnonympäristöt on suojeltu rakentamiselta. Suojelualueiden ennallistamistoimia ja hoitoa tehostetaan ja erityishuomio uhanalaisimpien eliöiden elinympäristöihin. Seuranta vuosittain Ympäristökatsauksessa suojeluindikaattoreilla.

Virallinen kuvaus

Rauhoitettujen alueiden osuus alueen kokonaispinta-alasta on 5 %. Yhdessä LUMO-kohteiden kanssa suojeltua alaa 8 % vuonna 2030
(Toimenpideohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2022

  Yleiskaavassa esitettyjen luonnonsuojelualueiden määrä nousee nykyisestä 1,8%:sta 2,4%:n, kun Lahden suunta -työ 2017-2020 hyväksytään.

  Lahden suunta -työ 2017-2020 on tarkoitus hyväksyä kaupunginvaltuustossa kuluvan valtuustokauden aikana. Lainvoimaistumisen aikataulu riippuu kaavaan mahdollisesti kohdistuvista valituksista ja niiden käsittelyaikataulusta.

 • Tehtävä31.12.2022

  Luonnonsuojelulle määritetään uusi pinta-alaan perustuva tavoite

  Tavoite linjataan valmisteilla olevaan luonnonsuojeluohjelmaan pohjaten.

 • Tehtävä28.2.2023

  Lahden uusi luonnonsuojeluohjelma valmistellaan

  Lahden uusi luononsuojeluohjelma on valmisteilla ja hyväksytään talven 2022-23 aikana.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Ismo Malin

  Ismo Malin

  Vesiensuojelupäällikkö

  Rakennus‐ ja ympäristövalvonta

 • Mia Honkanen

  Mia Honkanen

  Luonnonsuojeluvalvoja

  Rakennus‐ ja ympäristövalvonta

 • Johanna Sääksniemi

  Johanna Sääksniemi

  Yleiskaava-arkkitehti

  Yleiskaavoitus

 • Aino Kulonen

  Aino Kulonen

  Ympäristökoordinaattori

  Elinvoima‐ ja työllisyyspalvelut

Tietoja päivitetty 17.11.2023

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?