Hyppää sisältöön
Mittarit

LUMO-kohteet Lahdessa

Strateginen mittari

Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiksi määriteltyjen alueiden pinta-ala.

Teema

  • 5. Luonnon monimuotoisuus
  • 9. Kestävä kaupunkisuunnittelu

Teema

  • 5. Luonnon monimuotoisuus
  • 9. Kestävä kaupunkisuunnittelu

LUMO-kohteet Lahdessa

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
4Rauhoitettujen alueiden osuutta alueen kokonaispinta-alasta lisätään niin että se nousee 5 %:iin. Yhdessä LUMO-kohteiden kanssa suojeltu ala nostetaan 8 %:iin vuoteen 2030 mennessä
Käynnissä