Hyppää sisältöön

Kiertotalous9Kehitetään JunnuYliopiston opetuskokonaisuuksia

Eteneminen

 • Valmisteilla

 • Käynnissä

 • Valmis

Kuvaus

JunnuYliopisto-toiminta tuo uusia ideoita ja toimintatapoja kouluarkeen. Tavoitteena on taata jokaiselle Lahden kaupungin lapselle ja nuorelle mahdollisuus tutustua tieteeseen ja tutkimukseen. Sisältökärkiä ovat ympäristöasiat ja kestävä kehitys.

Eri ikäluokille suunnatut kokonaisuudet on suunniteltu opettajien ja korkeakoulujen asiantuntijoiden yhteistyönä ja ne tukevat varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmia. Ne on helppo sisällyttää opetukseen selkeine ohjeineen.

Tärkeinä yhteistyötahoina Helsingin yliopisto ja LUT-yliopisto.

Virallinen kuvaus

Kehitetään JunnuYliopiston opetuskokonaisuuksia
(Toimenpideohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2025

  Kehitetään palautteen perusteella 8.-luokkalaisten kestävän elämäntavan opetuskokonaisuutta

  Mittarina opetuskokonaisuuksiin osallistuneiden koululaisten määrä

  8.-luokkalaiset tutustuvat hiilijalanjälkilaskuriin ja 1,5 asteen tavoitteen mukaisiin elämäntapoihin.

 • Tehtävä31.12.2025

  Kehitetään palautteen perusteella 3.-luokkalaisten kiertotalouden opetuskokonaisuutta

  Mittarina opetuskokonaisuuksiin osallistuneiden koululaisten määrä

  3. luokille suunnatussa opetuskokonaisuudessa opitaan

  • miksi jätteiden lajittelu on tärkeää
  • miten jätteet lajitellaan Lahdessa
  • mitä on kiertotalous ja miten se näkyy oppilaiden arjessa
  • miten paljon luonnonvaroja käytetään kulutustuotteiden tuottamiseen, millainen on erilaisten tuotteiden elinkaari, ja miten elinkaareen ja luonnonvarojen säästeliääseen käyttöön voi vaikuttaa omilla valinnoilla

  Kokonaisuus on viiden oppitunnin laajuinen. 

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Emma Marjamäki

  Emma Marjamäki

  Ympäristökasvattaja

  Rakennus‐ ja ympäristövalvonta

Tietoja päivitetty 08.12.2023