Hyppää sisältöön

Kiertotalous8Lisätään ja kehitetään ympäristökasvatuksen koulutusta

Eteneminen

 • Valmisteilla

 • Käynnissä

 • Jatkuva

Tuntematon

Luontokoulu Kaislan toiminta on jatkuvaa.

Kuvaus

Luontokoulu Kaisla tarjoaa monenlaista tukea varhaiskasvattajille ja opettajille ympäristökasvatuksen toteuttamiseen. Tuki voi olla opettajien koulutusta, materiaalien ja välineiden lainausta tai luontokouluohjelmien ohjausta erilaisissa oppimisympäristöissä. Ympäristökasvatuksen välinein varustettu Ekopaku on käytössä maasto-opetustilanteissa.

Virallinen kuvaus

Lisätään ja kehitetään ympäristökasvatuksen koulutusta
(Toimenpideohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2025

  Lisätään ympäristökasvatuksen koulutusta

  Mittarina Luontokoulu Kaislan koulutuksiin osallistuneiden kasvattajien ja opettajien määrä

 • Tehtävä31.12.2030

  Kestävään elämäntapaan tarvittavien tietojen ja taitojen opettaminen

  Maapallon rajallisten resurssien mukainen kestävä elämäntapa on mahdollista ihmisille, joilla on riittävät tiedot ja taidot sen toteuttamiseen. Ilman taitoja korjata omaisuuttaan on helpompi ajautua kuluttamaan turhaa.

  Kestävyyttä edistäviin tietoihin kuuluu esimerkiksi ymmärrys luonnon kiertokuluista, yhteyksistä ja keskinäisitä vaikutuksista. Tärkeiksi tulevaisuustaidoiksi on puolestaan tunnistettu esimerkiksi kyky visioida tulevaisuutta ja kansalaisvaikuttamisen taidot.

  Luontokoulu Kaisla edistää toiminnassaan kestävän elämäntavan omaksumiseen tarvittavien tietojen ja taitojen opettamista.

 • Tehtävä31.12.2030

  Luontosuhteen vahvistaminen

  Tutkimustiedon mukaan ympäristövastuullisuus kumpuaa henkilökohtaisesta suhteesta luontoon. Ihmiset toimivat niiden asioiden puolesta, jotka ovat itselle tärkeitä ja merkityksellisiä. Siksi luontosuhteen mahdollistaminen erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa edistää ympäristöystävällisen elämäntavan kunnioittamista läpi elämän.

  Luontokoulu Kaisla tukee lasten ja nuorten luontosuhteen kehitystä mahdollistamalla luonnossa toimimista pääasiassa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmille tai toimipisteille tarjottavilla ohjelmilla.

Mitä on tehty?

 • Tehty07.06.2021

  1.5 asteen elämäntapa -ohjelmakokonaisuus yläkoululuokille valmistuu

  Ohjelmakokonaisuutta testattiin syksyllä 2020 ja ohjelma viimeisteltiin kevään 2021 aikana. Tarkoitus on ottaa ohjelma käyttöön lukuvuonna 2021 - 2022 kaikissa Lahden yläkouluissa osana JunnuYliopiston toimintaa. Ohjelmaan sisältyy ilmastopeli, jonka avulla nuoret pohtivat, millaisia elämäntapamuutoksia he olisivat itse valmiita kokeilemaan ilmastotavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

 • Tehty02.06.2021

  Kiertotalous-ohjelmakokonaisuus 3.-luokille valmistuu

  Ohjelma on valmis ja otettavissa käyttöön lukuvuonna 2021-2022 kaikissa 3.-luokissa. Ohjelmaa on testannut kevään 2021 aikana yksi 3.-luokka ja ohjelmaa kehitettiin saadun palautteen mukaan.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Ismo Malin

  Ismo Malin

  Vesiensuojelupäällikkö

  Rakennus‐ ja ympäristövalvonta

 • Emma Marjamäki

  Emma Marjamäki

  Ympäristökasvattaja

  Rakennus‐ ja ympäristövalvonta

Tietoja päivitetty 08.12.2023

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?