Hyppää sisältöön

Kiertotalous16Edistetään kiertotaloutta maankäytön ja kaupunkisuunnittelun keskeisenä lähtökohtana

Eteneminen

 • Valmisteilla
 • Käynnissä
 • Jatkuva

Kuvaus

Edistetään kaavoitushankkeita, joissa kiertotalouden näkökulma otetaan huomioon. Kaupunki- ja rakennussuunnittelun lähtökohtina uusiotuotteiden ja kierrätysmateriaalien käytön mahdollistaminen, pitkäikäisyys, modulaarisuus, muunneltavuus, monikäyttöisyys ja mukautuvuus sekä kestävät materiaalivalinnat. Mahdollistetaan jakamistalouden ratkaisuja.

Virallinen kuvaus

Edistetään kiertotaloutta maankäytön ja kaupunkisuunnittelun keskeisenä lähtökohtana
(Toimenpideohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2025

  Edistetään jakamistaloutta aluesuunnittelulla

  Jakamistalouden ratkaisuja hyödyntävillä yrityksillä on hyvät liiketoimintamahdollisuudet alueella. Tuetaan yhteiskäyttöpalveluita, kuten esimerkiksi ranta-alueilla yhteiskäyttötilat, saunat, pelikentät, laiturit, yhteiskäyttöautot, venepaikat. Lisätään kohteiden määrää, jossa edistetty.

 • Tehtävä31.12.2025

  Huomioidaan kiertotalouden elinkeinotoiminnan edistäminen mm. monipuolisella tonttitarjonnalla sekä kaavoituksen ja aluerakentamisen massatalouden hallinnalla

 • Tehtävä31.12.2025

  Edistetään uusiomateriaalien ja uusiokiviainesten käyttöä kaupunki-infran suunnittelussa ja hankinnoissa

  Mittarina laadittujen suunnitelmien lukumäärä, joissa kiertotalouden mahdollisuudet on tarkasteltu

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Satu Virtanen
  Satu Virtanen
  Kiertotalousasiantuntija
  Lahden kaupunki
Tietoja päivitetty 26.04.2024