Hyppää sisältöön

Kiertotalous14Tehostetaan kaupungin irtaimiston sisäistä kiertoa

Eteneminen

Lykätty
 • Valmisteilla

 • Käynnissä

 • Valmis

Kuvaus

Kaupunkikonsernin hankinnoissa keskeisenä periaatteena on luonnonvarojen käytön minimointi ja jätteen synnyn ehkäisy. Kaupunkikonsernin yksiköissä käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa irtaimistoa ennen uuden hankkimista. Hankintoja tehtäessä on perusteltava, mikäli niissä ei käytetä kierrätysmateriaaleja tai -tuotteita.

Kartoitetaan kaupungin yksiköissä käytettävissä oleva irtaimisto ja käytetään ensisijaisesti niitä aina ennen uuden hankintaa. Selvitetään ja kirjataan myös mahdollisuus hankkia irtaimistoa käytettynä, vuokrattuna tai leasing-palveluna. Kirjataan nämä linjaukset myös kaupungin hankintaohjelmaan ja -ohjeisiin.

Tehostetaan kaupungin irtaimiston sisäistä kiertoa nimeämällä koordinoiva vastuutaho ylläpitämään varastoja, kunnostamaan ja kuljettamaan irtaimistoa, hallinnoimaan sähköistä tietojärjestelmää, seuraamaan kiertävän irtaimiston määrää ja taloudellisia säästöjä sekä huolehtimaan ylimääräisen irtaimiston jatkohyödyntämisestä.

Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat alueella toimivat yhdistykset, Ympäristöpaja sekä Harjulan Setlementti ja Kierrätyskeskus Patina.

Virallinen kuvaus

Tehostetaan kaupungin irtaimiston sisäistä kiertoa
(Toimenpideohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä30.6.2024

  Nimetään kaupungin irtaimiston sisäistä kiertoa koordinoiva vastuutaho ja otetaan käyttöön sähköinen tietojärjestelmä

  Kaupungin irtaimiston sisäistä kiertoa koordinoiva vastuutaho nimetty. Selvitetään tarjolla olevat vaihtoehdot sähköiselle tietojärjestelmälle ja otetaan sellainen käyttöön.

  Seurataan kustannussäästöjä ja kiertävän irtaimiston määrää.

 • Tehtävä31.12.2024

  Kartoitetaan kaupungin yksiköissä käytettävissä oleva irtaimisto ja selvitetään mahdollisuus hankkia irtaimistoa käytettynä

  Kartoitus on tehty. Käytetään ensisijaisesti kaupungin jo olemassa olevaa irtaimistoa aina ennen uuden hankintaa. Kasvatetaan kiertävän irtaimiston määrää ja nostetaan kierrätysastetta. Seurataan jätteenkäsittelykuluja.

  Selvitetään ja kirjataan mahdollisuus hankkia irtaimistoa käytettynä, vuokrattuna tai leasing-palveluna. Linjaukset on kirjattu hankintaohjelmaan ja -ohjeisiin, ja niistä on viestitty henkilöstölle.

 • Tehtävä31.12.2025

  Otetaan laajemmin käyttöön kierto- ja jakamistaloutta hyödyntäviä käytänteitä

  Kartoitetaan, voitaisiinko kiertotalouden hyviä käytänteitä (vuokraus, leasing, palvelut ostamisen sijaan) ottaa laajemmin käyttöön. Hyvänä esimerkkinä kaupungin päiväkodeissa on käytössä palvelutoimittajalta vuokrattavat tekstiilit (esim. lakanat).

Mitä on tehty?

 • Tehty07.12.2021

  Käytössä olevan kierrätyskalusteiden puitesopimuksen seuranta

  Kierrätettyjä kalusteita on hankittu jonkin verran. Puitesopimusta voidaan jatkaa optiokaudella.

  Hankintapalvelu seuraa lokakuussa 2020 voimaan tulleen kierrätyskalustepuitejärjestelyn toteutumista. Seurataan vuosittain mm. hankittuja kalustemääriä. Tavoitteena on, että kierrätettynä hankittavien kalusteiden määrä kasvaisi.

 • Tehty08.10.2020

  Irtokalustetoimittajilta edellytetään kierrättämistä

  Hankintapalvelun kilpailuttamissa kalustesopimuksissa kalustetoimittajilta edellytetään uusissa kalusteissa kierrätystä mm. metalli- ja muoviosissa. Lisäksi tarjoajalla valmius vastaanottaa tilaajan poistokalustoa ja käsitellä ne kiertotalouden keskeisen ajatuksen mukaisesti uudelleenkäyttöön.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vaikutus

Suuri

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Jenni Rahkonen

  Jenni Rahkonen

  Ympäristökoordinaattori

  Ympäristökehitys

Tietoja päivitetty 29.01.2024