Hyppää sisältöön

Kiertotalous13Huomioidaan kiertotalouskriteerit hankinnoissa ja kehitetään markkinavuoropuhelua

Eteneminen

 • Valmisteilla
 • Käynnissä
 • Jatkuva
Aikataulussa

Kiertotalouden mahdollisuuksia selvitetään valmisteltaessa tavarahankintoja. Kaupungilla sopimus kierrätettyjen kalusteiden ostamisesta.

Kuvaus

Hankintojen avulla voidaan lisätä kiertotalouden mukaisten tuotteiden ja palveluiden kysyntää, luoda markkinoita ympäristömyönteisille tuotteille ja lisätä kiertotaloustuotteita ja -palveluita tarjoavien yritysten toimintaedellytyksiä (hillijalanjälki, materiaalien huollettavuus, takuuaika, korjattavuus ja kierrätettävyys).

Hyvin suunnitelluilla kiertotaloushankinnoilla edistetään kiertotalouden mukaista liiketoimintaa alueella. Aktiivinen markkinavuoropuhelu tarjoajien kanssa edistää kiertotaloutta ja huomioi uudet ratkaisut kilpailutuksissa.

Siirtymällä tuotteiden ostamisesta kestävien palveluiden hankintaan (leasing- ja vuokrauspalvelut) luodaan kysyntää uudenlaisille palvelupohjaisille liiketoimintamuodoille.

 • Kiertotalouden edistämiselle julkisten hankintojen kautta tarvitaan kaupunkikonsernin johdolta vahva tuki.
 • Kaupunkikonsernin budjetissa on varauduttava kiertotaloutta edistävien hankintojen mahdollisiin lisäkustannuksiin.
 • Hankintoja tekevä henkilöstö tarvitsee johdon tuen ja koulutusta sitoutuakseen edistämään kiertotaloutta hankinnoissa.

Virallinen kuvaus

Huomioidaan kiertotalouskriteerit hankinnoissa ja kehitetään markkinavuoropuhelua
(Toimenpideohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2025

  Varmistetaan, että kilpailutuksissa on huomioitu kiertotalous- ja kestävyyskriteerit huomioiden vaikuttavuusarviointi

  Kasvatetaan kilpailutusten määrä, joissa on kiertotalousosio.

 • Tehtävä31.12.2025

  Kartoitetaan mahdollisuus leasing- ja vuokraushankintoihin ja vakiinnutetaan hankintatavat osaksi normaalia käytäntöä

  Lisätään hankintojen määrää, joissa sovellettu leasingia tai vuokrausta. Kasvatetaan käytännön toiminnaksi jäävien hankintatapojen osuutta.

 • Tehtävä31.12.2025

  Asetetaan vuositavoitteet hankintojen kierrätysraaka-aine osuudelle ja seurataan toteutumista merkittäviksi todetuissa kategorioissa

  Kasvatetaan kierrätysraaka-aineen osuutta hankinnoissa toimijakohtaisesti. Lisätään käytettyjen tuotteiden määrää. Seurataan kustannuksia (€/vuosi).

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2024

  Tehdään vaikuttavuusarviointi ja toteutussuunnitelma

  Vaikuttavuusarvioinnin perusteella päätetään, mihin tunnistettuihin hankintakategorioihin olisi keskityttävä ensisijaisesti niiden volyymin tai ympäristövaikutusten takia sekä laaditaan toteutussuunnitelma. Perustana käytetään Hanselin hiilijalanjälkilaskelmia.

 • Tehtävä31.12.2026

  Kehitetään markkinavuoropuhelua tarjoajien kanssa huomioiden kiertotalouden edistäminen

  Lisätään markkinavuoropuhelutilaisuuksien määrää, joissa kiertotalous on mukana.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vaikutus

Melko suuri

Aikajänne

Jatkuva

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Jenni Rahkonen
  Jenni Rahkonen
  Ympäristökoordinaattori
  Ympäristökehitys
 • Tarinka Ringvall
  Tarinka Ringvall
  Hankintapäällikkö
  Konsernipalvelut
Tietoja päivitetty 29.01.2024