Hyppää sisältöön

Ilmasto81Hulevesien paikallista käsittelyä lisätään ja kerätään uutta tietoa eri käsittelyratkaisuista

Eteneminen

 • Valmisteilla

 • Käynnissä

 • Valmis

Kuvaus

Lahdessa suositaan avointa hulevesien käsittelyä, jossa vettä johdetaan, varastoidaan tai viivytetään avoimissa ja luonnonmukaisissa hulevesijärjestelmissä. Järjestelmiä pyritään sijoittamaan hajautetusti, mikä mahdollistaa hulevesien käsittelyn niiden syntypaikalla ja jo valmiiksi rakennetuilla alueilla. Hajautetussa hulevesien käsittelyssä voidaan käyttää esimerkiksi vettä läpäiseviä pintoja, viher- ja kasvillisuuskattoja, kasvillisuuspainanteita ja erilaisia luonnonmukaisia hulevesien laadunhallintajärjestelmiä, kuten biosuodatusrakenteita. Hajautetuilla hulevesien käsittelyjärjestelmillä puhdistetaan hulevesiä, ehkäistään tulvahaittoja, turvataan pohjavesien muodostumista kaupunkialueella sekä lisätään kaupunkilaisten hyvinvointia ja viihtyisyyttä.

Käytännön tasolla hulevesien paikallisen käsittelyn lisäämistä edistetään mahdollistamalla se kaupungin viheralueilla (keskitetyt luonnonmukaiset hulevesijärjestelmät), laatimalla sitä koskevia kaavamääräyksiä soveltuvilla alueilla, huomioimalla se rakennushankkeiden rakennuslupa- ja suunnitteluprosesseissa sekä tarjoamalla hulevesitietoa ja opastusta esim. pienrakentajille. Lisäksi Lahden kaupunki toteuttaa aktiivisesti hankkeita ja pilotteja, joissa kehitetään ja testataan uusia hulevesien hallinnan ratkaisuja.

Virallinen kuvaus

Hulevesien paikallista käsittelyä lisätään ja kerätään uutta tietoa eri käsittelyratkaisuista
(Toimenpideohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty24.08.2023

  Huomioidaan hulevesien hallinnan kehittämisalueet uudessa yleiskaavassa

  Päivitetään ja tarvittaessa lisätään uuteen yleiskaavaan alueet joiden hulevesien hallintaa on tarpeen kehittään joko määrällisesti tai laadullisesti, jotta nämä tarpeet voidaan ottaa huomioon asemakaavoituksessa sekä muussa suunnittelussa.

 • Tehty31.12.2022

  Toteutetaan projekti hulevesien paikallisesta käsittelystä

  Toteutettiin Hulevesien Laatu ja Kaivokohtainen Suodatus -hanke, jossa pilotoitiin uusia menetelmiä tiiviiden keskusta-alueiden hulevesien puhdistamiseksi paikallisesti. Hankkeen toteutusaika oli kesästä 2021 vuoden 2022 loppuun saakka.

 • Tehty30.08.2019

  Hule Smart & Clean-hanke

  Lahden kaupungin vetämässä Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean - hankkeessa tutkittiin uusia hulevesien laadunhallinnan menetelmiä useissa pilottikohteissa Lahdessa ja pääkaupunkiseudulla. Hankkeen loppuraportti on luettavissa täällä.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Juhani Järveläinen

  Juhani Järveläinen

  Hulevesi-insinööri

  Lahden kaupunki

Tietoja päivitetty 17.11.2023