Hyppää sisältöön

ARKISTO8Kaatopaikkakaasun keräämisen tehostaminen Kujalan käsittelykeskuksessa

Eteneminen

 • Valmisteilla

 • Käynnissä

 • Valmis

Kuvaus

Jätteen hajotessa kaatopaikalla hapettomissa olosuhteissa muodostuu kaatopaikkakaasua, joka koostuu pääosin metaanista ja hiilidioksidista sisältäen pieniä määriä rikkiyhdisteitä.

Kaatopaikkakaasua on kerätty talteen Kujalan suljetulta loppusijoitusalueelta vuodesta 2002 lähtien. Tuotanto on hiipumassa kaatopaikan iän vuoksi.

Kerätty kaasu johdetaan Lahti Energia Oy:n Hartwallin voimalaitokseen, jossa siitä tuotetaan prosessihöyryä virvoitusjuomatehtaalle. Kaatopaikkakaasun keräyksellä vähennetään lähiympäristöön kohdistuvia hajuhaittoja ja kasvihuonekaasujen vapautumista ilmakehään.

Kujalan käsittelykeskuksesta kerrotaan lisää Salpakierto Oy:n kotisivuilla Kujalan käsittelykeskus .

KAATOPAIKKAKAASUN HYÖDYNTÄMINEN 2022

 • hyödynnettiin Hartwallilla 0,91 milj. Nm³ (1,1 milj. Nm³ vuonna 2021), jota vastaava keskimääräinen polttoaineteho on noin 0,45 MW.

kaasupumppaamo.jpg

Virallinen kuvaus

Kaatopaikkakaasun keräämisen tehostaminen Kujalassa
(Toimenpideohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty19.10.2022

  Kaatopaikkakaasun koempumppaus käytössä olevalla kaatopaikalla

  Käytössä olevalle kaatopaikalle vuonna 2012 rakennetuista kaasunkeräyskaivoista tehtiin koepumppauksia kesällä 2022. Tulosten perusteella metaanivirtaamat olivat pääsääntöisesti <5 m3/h ja pitoisuudet pääsääntöisesti <15 %. Tavoiteltu metaanipitoisuutta (metaanipitoisuus yli 40 til-%) ei saavutettu koepumppausten aikana. Talteen saatavan kaasun kokonaismäärän ollessa näin pieni kaasunkeräys ei ole vielä teknisesti mahdollista.

 • Tehty31.12.2013

  Kaatopaikkakaasun koepumppaukset käytössä olevalla kaatopaikalla

  Käytössä olevalle kaatopaikalle vuonna 2012 rakennetuista kaasunkeräyskaivoista tehtiin koepumppauksia kesällä 2013. Tulosten perusteella hyödynnettävissä olevaa metaania (metaanipitoisuus yli 40 %) olisi kerättävissä yhteensä noin 0-70 m3/h (kaasun kokonaismäärä 80-150 m3/h). Talteen saatavan kaasun kokonaismäärän ollessa näin pieni kaasunkeräys ei ole vielä teknisesti mahdollista.

 • Tehty31.12.2012

  Kaatopaikkakaasun keräyslinjastojen rakentaminen käytössä olevalle kaatopaikalle

  Käytössä olevalle kaatopaikalle rakennettiin kaasunkeräyslinjat syksyllä 2012, jotta voidaan varautua keräämään kaatopaikkakaasua.

 • Tehty31.12.2012

  Kaasunkeräysjärjestelmän saneeraus suljetun kaatopaikan länsipäässä

  Osana ympäristöluvan HAM-2008-Y-295-111; Nro YSO/191/2009 mukaista, vuonna 2010 aloitettua saneerausta, suljetun kaatopaikan länsipäässä saneerattiin kaasunkeräysjärjestelmiä. Vanhoja kaasunkeräysputkia poistettiin ja uudet kaasunkeräyslinjat yhdistettiin olemassa olevaan kaasunkeräysjärjestelmään

 • Tehty31.12.2010

  Kaasunkeräysjärjestelmän laajentaminen suljetulla kaatopaikalla, vaihe II

  Kaatopaikkakaasun keräysjärjestelmän laajentaminen suljetulla kaatopaikalla.

 • Tehty31.12.2008

  Kaasunkeräysjärjestelmän laajentaminen suljetulla kaatopaikalla, vaihe I

  Kaatopaikkakaasun keräysjärjestelmän laajennus suljetulla kaatopaikalla.

 • Tehty31.12.2007

  Sähköntuotanto kaatopaikkakaasusta alkaa

  Kujalan jätekeskukseen rakennettiin oma mikroturbiinilaitos, jolla kaatopaikkakaasusta tuotetaan sähköä ja lämpöä käsittelykeskuksen omaan käyttöön.

 • Tehty31.12.2002

  Kaasunkeräysjärjestelmän rakentaminen suljetulle kaatopaikalle

  Kaatopaikkakaasun keräysjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2002 suljetulla kaatopaikalla. Kaasu myydään Lahti Energialle ja osa omaan käyttöön rakennusten lämmitykseen.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vaikutus

Suuri

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Katja Rehula

  Katja Rehula

  Ympäristö- ja laatuinsinööri

  Salpakierto Oy

 • Leena Seppälä

  Leena Seppälä

  Ympäristöpäällikkö

  Salpakierto Oy

Tietoja päivitetty 01.02.2024