Hyppää sisältöön

ARKISTO53Arvokkaiden luontokohteiden läheisyyteen suunniteltaessa ja rakennettaessa vaalitaan luonnon monimuotoisuutta

Eteneminen

 • Valmisteilla

 • Käynnissä

 • Jatkuva

Tuntematon

Yleiskaavan Y-203 yhteydessä on tarkennettu luonnon monimuotoisuuden kohteita ja ne ovat lähtötietoina asemakaavoitukselle. Asemakaavoituksen yhteydessä teetetään tarvittaessa lisäselvityksiä. Tietojen perusteella rajataan kortteli- ja liikennealueet sekä määritellään suojavyöhykkeet. Tarvittaessa myös kortteleiden kaavamääräyksiin tarkennetaan luonnon monimuotoisuuden säilymiseen liittyvää ohjeistusta esim. hulevesien ohjauksen ja istutettavan kasvillisuuden osalta.

Kuvaus

Tarkastelualueen riittävän laajuuden ja rakentamisen vaikutusten arvioinnin kehittäminen.

Virallinen kuvaus

Arvokkaiden luontokohteiden läheisyyteen suunniteltaessa ja rakennettaessa vaalitaan luonnon monimuotoisuutta
(Toimenpideohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2024

  Käynnistyneen yleiskaavakierroksen 2021-2025 yhteydessä päivitetään luontoarvot ja laaditaan opikeusvaikutteinen sini-viherkartta. Asemakaavoituksen aluevaraukset ja määräykset noudattavat uusinta tietoa.

 • Tehtävä31.5.2025

  Asemakaava-alueen rajausta laajempi tarkastelu

  Laajempi tarkastelu mahdollistaa läheisyydessä olevien luontoarvojen tarkistamisen lähtötietoja tarkemmin ja mahdollisten vaikutusten arvioinnin.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva
Tietoja päivitetty 26.05.2023