Hyppää sisältöön

ARKISTO17Kaikki uudisrakentaminen Ranta-Kartanon, Niemen, Hennalan ja Radanvarren alueilla on lähes-nolla- tai nollaenergiarakentamista

Eteneminen

  • Valmisteilla

  • Käynnissä

  • Jatkuva

Tuntematon

Uudisrakennukset ovat toteutuneet pääosin lähes nollaenergiaratkaisujen mukaisina. Pohjavesialue rajoittaa maalämmön hyödyntämistä joillakin alueilla. Ohjaus tapahtuu rakennuslupaan liittyvän ohjauksen kautta. Etenee alueen rakentumisen mukaisesti.

Kuvaus

SECAP 2019 ohjelman toimenpide 33. Arkistoitu.

Kaupungin oma rakentaminen on tavoitteeltaan 10 % energiatehokkaampaa kuin kansallinen taso.

Virallinen kuvaus

Kaikki uudisrakentaminen Ranta-Kartanon, Niemen, Hennalan ja Radanvarren alueilla on lähes-nolla- tai nollaenergiarakentamista
(Toimenpideohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

  • Tehtävä27.5.2022

    Asemakaavamääräysten ja erityisesti rakentamistapaohjeiden tarkentaminen uusilla asemakaava-alueilla.

    Toteutetaan rakentamisen yhteydessä. Kaavamääräyksiä ja rakentamistapaohjeita tarkistetaan mikäli alueen asemakaavaa tarkistetaan.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vaikutus

Suuri

Aikajänne

Jatkuva
Tietoja päivitetty 29.11.2023