Hyppää sisältöön

6. Päästökompensaatiot

Päästövähennysvaikutus

> 50 000 t CO2e/v

Päästökompensaatioilla tai -hyvityksillä on oma tärkeä osansa Lahden ilmastotyössä. Hiilineutraaliustavoitteemme mukaan vähennämme ensisijaisest päästöjä 80 % vuoden 1990 tasosta, minkä lisäksi jäljelle jäävät päästöt sitoutetaan hiilinieluihin tai hyvitetään päästökompensaatioiden kautta. Kompensaatioilla pyritään hyvittämään jo toteutuneita päästöjä tukemalla rahallisesti päästöjä vähentäviä tai hiilen sidontaa lisääviä hankkeita.

Kompensaatiokeinojen valinnassa on käytettävä erityistä huolellisuutta, jotta luvattu hyöty varmasti toteutuu eivätkä esimerkiksi luonnon monimuotoisuuteen liittyvät arvot heikkene. Olemme mukana kehittämässä päästökompensaatiomallia, jossa sekä kompensaation tuottajat ja ostajat että siitä saatava hyöty pysyvät paikallisina. Seuraamme myös tarkasti vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden ja kotimaisten hyvityskeinojen kehittymistä unohtamatta aiheesta karttuvaa tieteellistä tietoa. Pyrimme voimistamaan Lahden alueen hiilinieluja siten, että metsien ja kaupunkiympäristön viherrakenteen hiilinieluvaikutus kattaa merkittävän osan päästöjen kompensointitarpeesta.