Hyppää sisältöön

3. Kaupunkivihreä ja sopeutuminen

Päästövähennysvaikutus

> 50 000 t CO2e/v

Viheralueilla, metsissä ja katupuilla on moninainen rooli kaupungeissa. Ne lisäävät viihtyisyyttä, toimivat merkittävinä hiilensitojina ja -varastoina, antavat elintilaa monille eliöille ja auttavat ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Kaupunkivihreällä on osansa Lahden kaupungin hiilineutraaliustavoitteessa juuri sen hiilensidontapotentiaalin kautta. Kaupunkivihreän monista ulottuvuuksista saadaan koko ajan enemmän tietoa uusien tutkimusavausten myötä, ja Lahdessa pyritään viemään tietoa aktiivisesti suunnittelijoiden ja kunnossapidon käytettäväksi.

Vaikka tekisimme kaikkemme ilmastonmuutoksen hillinnän suhteen, tarvitaan myös keinoja sopeutua ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutos aiheuttaa jo riskejä monille eri tahoille eikä sitä voida enää kokonaan estää. Monet sopeutumisen toimenpiteistä liittyvät kaupungin viheralueisiin tai vesistöihin ja niillä pyritään esimerkiksi varautumaan hulevesitulviin tai turvaamaan ekosysteemipalveluja.