Hyppää sisältöön
Mittarit

Tienpidon vaikutukset pohjaveteen - pohjaveden kloridipitoisuus (Lahden mittauspiste)

Taktinen mittari

Pohjaveden kloridipitoisuus mg/l kaupunginsairaalan pohjavesiputkessa (HP126)

Tienpidon vaikutukset pohjaveteen - pohjaveden kloridipitoisuus (Lahden mittauspiste)