Hyppää sisältöön
Taktinen mittari

Tienpidon vaikutukset pohjaveteen - pohjaveden kloridipitoisuus (Lahden mittauspiste)

Pohjaveden kloridipitoisuus mg/l kaupunginsairaalan pohjavesiputkessa