Hyppää sisältöön
Toiminnallinen mittari

Ympäristönäkökohdat huomioitu tarjouspyynnöissä

Ympäristönäkökohdat voidaan ottaa mukaan tarjouspyynnöissä joko minimivaatimuksena tai vertailuperusteena.
Kaikilla hankinnan tarjoajilla tai kilpailutettavilla osapuolilla on oltava oman toimintansa ympäristövaikutusten hallintaa koskeva ohjeisto, esim. ympäristöjärjestelmä.