Hyppää sisältöön
Mittarit

Ympäristönäkökohdat huomioitu tarjouspyynnöissä

Toiminnallinen mittari

Ympäristönäkökohdat voidaan ottaa mukaan tarjouspyynnöissä joko minimivaatimuksena tai vertailuperusteena.
Kaikilla hankinnan tarjoajilla tai kilpailutettavilla osapuolilla on oltava oman toimintansa ympäristövaikutusten hallintaa koskeva ohjeisto, esim. ympäristöjärjestelmä.