Hyppää sisältöön
Mittarit

Lämmön ominaiskulutus kaupungin toimitilakiinteistöissä (normitettu)

Taktinen mittari

Kuntien energiatehokkuussopimuksessa mukana olevien rakennusten normitettu ominaislämmönkulutus

Rakennuksilla on merkittävä vaikutus energiankäyttöön ja syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin. Yksinomaan rakennusten energiankäyttö vastaa noin 40 prosenttia energian loppukäytöstä Suomessa ja aiheuttaa noin 30 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. Julkisen sektorin hallinnoimien rakennusten osuus Suomen rakennuskannasta on noin 10 prosenttia.

Lahden kaupungin koulujen, päiväkotien, kirjastojen, teatteri-, konsertti- ja toimistorakennusten lämpöenergian kulutusta seurataan laskemalla toimitilojen normitettu ominaiskulutus vuodessa rakennuskuutiota kohden. Vuosittain ilmoitettavaa ominaiskulutusta verrataan edellisien vuosien kulutuksiin. Tavoitteena on ominaiskulutuksen 7,5 %:n pienennys vuosien 2017-2025 aikana kuntien energiatehokkuussopimuksen kokonaistavoitteen mukaisesti.

Rakennusten ominaiskulutusta pienennetään vaihtamalla ilmanvaihtokoneiden vanhat lämmöntalteenottimet paremman hyötysuhteen omaaviin laitteisiin, parantamalla ulkovaipan lämmöneristystä ja tiivistämällä rakenteita.

Lämmön ominaiskulutus kaupungin toimitilakiinteistöissä (normitettu)