Hyppää sisältöön
Mittarit

Sähkön ominaiskulutus kaupungin toimitilakiinteistöissä

Taktinen mittari

Kuntien energiatehokkuussopimuksessa mukana olevien rakennusten ominaissähkönkulutus

Rakennuksilla on merkittävä vaikutus energiankäyttöön ja syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin. Yksinomaan rakennusten energiankäyttö vastaa noin 40 prosenttia energian loppukäytöstä Suomessa ja aiheuttaa noin 30 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. Julkisen sektorin hallinnoimien rakennusten osuus Suomen rakennuskannasta on noin 10 prosenttia.

Lahden kaupungin koulujen, päiväkotien, kirjastojen, teatteri-, konsertti- ja toimistorakennusten sähköenergian kulutusta seurataan laskemalla toimitilojen ominaiskulutus vuodessa rakennuskuutiota kohden. Vuosittain ilmoitettavaa ominaiskulutusta verrataan edellisien vuosien kulutuksiin. Tavoitteena on ominaiskulutuksen 7,5 %:n pienennys vuosien 2017-2025 aikana kuntien energiatehokkuussopimuksen kokonaistavoitteen mukaisesti.

Rakennusten ominaiskulutusta pienennetään uusimalla vanhoja sähkölaitteita ja -järjestelmiä uudemman teknologian mahdollistamilla energiatehokkaammilla laitteilla, esimerkkinä vanhojen valon lähteiden korvaaminen LED-valaisimilla.

 

Sähkön ominaiskulutus kaupungin toimitilakiinteistöissä