Hyppää sisältöön
Mittarit

Salpakierto Oy:n toimialueen yhdyskuntajätteen kierrätys- eli materiaalinahyödyntämisaste %

Viimeisin mittaus
2022
51%
3 %-yks.
Tavoitteeseen matkaa
2 vuotta
4%-yks.
Tavoite
2025
55%
Taktinen mittari

Koko toimialueella yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste oli 99 % vuonna 2021 – materiaalihyötykäyttöön ohjattiin 41 % ja energiana hyödynnettiin 58 %. Koko toimialueen luvussa on mukana Salpakierto Oy:n vastaanottaman yhdyskuntajätteen lisäksi mm. Rinki-ekopisteillä ja kiinteistöillä kerätyt tuottajavastuun alaiset pakkausjätteet ja paperi, tuottajien järjestämillä vastaanottopisteillä kerätty SER-jätteet, arvio kotikompostoidun biojätteen määrästä sekä LABIOn suoraan vastaanottamat kaupan biojätteet, jotka eivät kulje Salpakierto Oy:n vastaanoton kautta.

EU:ssa hyväksyttiin kesällä 2018 jätelainsäädöspaketti, jonka keskeisinä tavoitteina on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Uudistetun jätedirektiivin mukaan yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 50 prosenttia vuonna 2020, 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035.

Salpakierto Oy:n toimialueen yhdyskuntajätteen kierrätys- eli materiaalinahyödyntämisaste %