Hyppää sisältöön
Mittarit

Salpakierto Oy:n toimialueen yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste %

Taktinen mittari

Koko toimialueella yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste oli 99 % vuonna 2021 – materiaalihyötykäyttöön ohjattiin 41 % ja energiana hyödynnettiin 58 %. Koko toimialueen luvussa on mukana Salpakierto Oy:n vastaanottaman yhdyskuntajätteen lisäksi mm. Rinki-ekopisteillä ja kiinteistöillä kerätyt tuottajavastuun alaiset pakkausjätteet ja paperi, tuottajien järjestämillä vastaanottopisteillä kerätty SER-jätteet, arvio kotikompostoidun biojätteen määrästä sekä LABIOn suoraan vastaanottamat kaupan biojätteet, jotka eivät kulje Salpakierto Oy:n vastaanoton kautta.

Salpakierto Oy:n toimialueen yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste %