Hyppää sisältöön
Mittarit

Asemakaavamääräyksillä suojellut arvokkaat alueet (tontit)

Taktinen mittari

Voimassa olevassa asemakaavassa kaavamääräyksin suojeltujen rakennuspaikkojen lukumäärä. Tieto pohjautuu kaupungin omaan paikkatietoaineistoon.

Asemakaavamääräyksillä suojellut arvokkaat alueet (tontit)