Hyppää sisältöön
Mittarit

Lahden maantieteellisen alueen kasvihuonekaasupäästöt

Viimeisin mittaus
2022
353,5kt
−3,9 kt
Tavoitteeseen matkaa
2 vuotta
−137,7kt
Tavoite
2025
215,8kt
Strateginen mittari

Lahden kaupungin tavoitteena on leikata kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 1990 tasosta 80 %. Kuvaajan esittämissä luvuissa on otettu huomioon kuntaliitos Nastolan kanssa. Laskelman perusteena ovat tuotantoperusteiset eli kaupungin maantieteellisessä alueella syntyvät päästöt. Laskennassa päästöjen lähteenä on käytetty Sitowisen tuottamaa CO2-raporttia, sekä Lahti Energian toimittamia tietoja. Luvut eivät täten ole suoraan verrannollisia esimerkiksi Suomen Ympäristökeskuksen laatimiin käyttöperusteisiin päästölaskelmiin. Laskentamenetelmiä päivitetään vuosittain, mutta seurannan helpottamiseksi samalla päivitetään koko aikasarja.

Toimenpideohjelma

  • Lahden ilmasto-ohjelma 2023

Lahden maantieteellisen alueen kasvihuonekaasupäästöt