Hyppää sisältöön

Kuvaus

Toimenpiteiden tavoitteena on luoda edellytykset elinvoimaiselle ja identiteettiään vahvistavalle elävälle kaupunkikeskustalle. Tulevaisuuden keskusta on sujuvasti saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla. Lahden strategisena tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2025. Lisäksi vuoden 2030 tavoitteeksi on asetettu, että kestävien kulkumuotojen osuus liikkumisesta on yli 50 %. Keskustassa tärkein suunnittelukriteeri onkin kestävien kulkutapojen eli jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen. Näin saadaan aikaan positiivisia ilmasto-, ympäristö- ja terveysvaikutuksia ja sitä kautta yhteiskunnallisia säästöjä. Toimenpiteet toteutetaan osana Lahden liikenteen ja liikkumisen suunnitelmaa 2030 (LIISU2030).

Keskustan pysäköinnin keskittäminen pysäköintilaitoksiin

Tavoitteena on edistää yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa autojen pysäköinnin järjestämistä tehokkaasti keskustaa ympäröiviin pysäköintilaitoksiin. Autopysäköintilaitosten saavutettavuutta parannetaan liittämällä ne entistä paremmin katuverkkoon. Keskustaan saapuvien pysäköinnistä tehdään sujuvaa ja älykkäästi opastettua.

Liikenteen uudelleenjärjestely ydinkeskustassa

Tavoitteena on keskustan elävöittäminen ja keskustan liikenteen rauhoittaminen sekä liikenneturvallisuuden lisääminen. Samalla halutaan rauhoittaa keskusta-alueen sisäpuolinen liikenne jalankulkua, pyöräliikennettä ja joukkoliikennettä suosivaksi ympäristöksi tarkoituksenmukaisin katutilan, pysäköinnin ja liikenteen ohjaustoimin. Suunnittelussa toteutetaan mm. lapsi- ja terveisvaikutusten arviointi, elinkeino- ja yritysvaikutusten arviointi sekä melu- ja päästömallinnukset.

Kävelypainotteisuuden lisääminen keskustan kaduilla

Tavoitteena on kävelyn olosuhteiden parantaminen Lahden keskusta-alueella. Tähän toimenpiteeseen lukeutuu kävelyn viihtyisyyden lisääminen keskustan kaduilla, esimerkiksi erottamalla kävely ja pyöräily selkeästi toisistaan. Toimenpiteessä päivitetään keskustaa ympäröivien pääkatujen sisäpuolelle jäävien katujen suunnitelmat ja selvitetään tarkemmin toimenpiteet, joiden avulla luodaan viihtyisä ja liikenneturvallinen kävely-ympäristö keskusta-alueelle.

Lisätietoa:

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma (SUMP)

Lahden keskustan liikenne- ja liikkumissuunnitelma LIISU 2030

Virallinen kuvaus

SUMP 12. Keskustan liikennejärjestelyt
(Toimenpideohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2021

  Suunnitellaan älykäs opastussuunnitelma keskustan pysäköintilaitoksiin

 • Tehtävä31.12.2021

  Selvitetään keskustan pysäköintilaitosten kapasiteetti ja uusien laitosten osalta toteutusaikataulu seuraaville vuosille

 • Tehtävä31.12.2022

  Keskustan katusuunnitelmien päivittäminen yhdessä asukkaiden ja alueen toimijoiden kanssa

 • Tehtävä31.12.2030

  Keskustan liikennejärjestelyiden (kehäkatu ja vaihtopysäkkialue) toteuttaminen (toteutuakseen vaatii liikenneverkkopäätöksen)

 • Tehtävä31.12.2030

  Suunnitelmien toteuttaminen ja keskustan kävelyolosuhteiden kehittäminen

 • Tehtävä31.12.2030

  Pysäköintilaitosten rakentaminen ja opastussuunnitelman toteuttaminen

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2020

  Pysäköintipolitiikan päivitys

 • Tehty31.12.2020

  Vaikutusten arviointia: lapsi-, terveys-, hyvinvointi-, vaikuttavuus- ja riskiarviointi sekä kaupallinen visio

 • Tehty31.12.2020

  Keskustan kehäkadun ja vaihtopysäkkiterminaalin toimivuus ja kapasiteettitarkastelut

 • Tehty31.12.2020

  LIISU2030 jatkotarkastelu: Liikenne-ennusteiden päivittäminen

 • Tehty31.12.2019

  Lahden liikenteen ja liikkumisen suunnitelma 2030 (LIISU2030) esiselvitys toimenpiteistä, joilla moottoroitu ajoneuvoliikenne saadaan tehokkaasti hyödyntämään keskustan ulkokehää ja keskustakehää

 • Tehty31.12.2019

  Selvitetään keinot ja toimenpiteet, jotka kannustavat ja tukevat kestävien kulkutapojen käyttöä keskustassa ja sinne saavuttaessa

Yhteenveto ja yhteystiedot

Valmistumisaste

Käynnissä

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Jaana Martikainen

  Jaana Martikainen

  Liikennesuunnittelija

  Lahden kaupunki

 • Aliisa Heinäaro

  Aliisa Heinäaro

  Kestävän liikkumisen asiantuntija

  Lahden kaupunki

Tietoja päivitetty 17.11.2023