Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Valmisteilla

 • Käynnissä

 • Valmis

Kuvaus

Toimenpiteen tavoitteena on mahdollistaa sujuva ja nopea pyöräliikenne, lisätä vähähiilistä liikkumista kaupungissa sekä lisätä pyöräilyn turvallisuutta eri asuin-, palvelu- ja työssäkäyntialueiden välillä. Samalla edistetään kävelyn olosuhteita erottaen pyöräily kävelystä. Toimenpide käsittää pyöräilyn tavoiteverkon reitistön päivittämisen, investointiohjelman laatimisen, pyöräliikenteen suunnitteluohjeiden päivittämisen sekä tavoiteverkon toteutuksen yleissuunnittelun ja toimeenpanon. Lisäksi edistetään pyöräpysäköintiä keskeisissä kohteissa sekä kehitetään pyöräilymäärien seurantaa.

Ensiapupaketti pyöräilyn pääreitistölle

Pyöräilyn tavoiteverkon pääreitistöllä toteutetaan kevyitä ja nopeita ensiaputoimenpiteitä pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi. Tällaisia pyöräilyn sujuvuuteen vaikuttavia toimenpiteitä ovat muun muassa päällysteiden uusiminen sekä reunakivien poisto ja korvaaminen päällysteellä. Erityistä huomiota kiinnitetään risteysalueiden turvallisuuteen ja niiden parantamiseen. Myös alikulkutunnelien tilannetta ja tarvetta tutkitaan.

Pyöräilyn tavoiteverkon opastus

Pyöräilyn tavoiteverkolle suunnitellaan yhtenäiset ohjaavuusperiaatteet, tiemerkinnät, liikenteenohjauslaitteet sekä viitoitus. Toimenpiteeseen sisältyy viitoituksen suunnittelu ja toteutus sekä pyöräliikenteen infrastruktuurin ohjaavuuden yhdenmukaistaminen pyöräilyn pääreiteillä.

Lisätietoa:

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma (SUMP)

Pyörälaskurit Lahdessa

CitiCAP-hanke

Lahden pyöräliikenteen tavoiteverkko -loppuraportti

Virallinen kuvaus

SUMP 1. Pyöräilyn tavoiteverkko
(Toimenpideohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2022

  Pyöräilyn pääreittien päällyste

 • Tehtävä31.12.2022

  Pyöräilyn pääreittien reunakivi- ja risteysaluekorjaukset

 • Tehtävä31.12.2027

  Pyöräilyn tavoiteverkon pääreittien tarkentaminen yleissuunnitelmatasolle

 • Tehtävä31.12.2030

  Viitoituksen toteutus pyöräilyn tavoiteverkolla

 • Tehtävä31.12.2030

  Pyöräilyn pääreittien toteuttaminen erillishankkeina ja muiden hankkeiden yhteydessä ja pyöräpysäköinnin kehittäminen

 • Tehtävä31.12.2030

  Tiemerkintöjen ja liikenteenohjauslaitteiden toteuttaminen osana pyöräilyn infrahankkeita

Mitä on tehty?

 • Tehty02/25/2021

  Viitoituksen toteutussuunnitelma

 • Tehty12/31/2020

  Pyöräilyn pääreittien toteuttamisen priorisointi, aikataulutus ja kustannusten arviointi

 • Tehty12/31/2020

  Tavoiteverkkoa toteuttavan, hyvien suunnitteluohjeiden mukaisen CitiCAP-pyörätien suunnittelu ja rakentaminen.

 • Tehty12/31/2020

  Viitoituksen yleissuunnitelma

 • Tehty12/31/2020

  Pyöräilyn pääreittien kuntotilakartoitus

 • Tehty12/31/2020

  Pyöräilyn suunnitteluohjeiden päivitys valtakunnallisten suunnitteluohjeiden mukaisesti

 • Tehty12/31/2019

  Pyöräilyn tavoiteverkon päivitys

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vaikutus

Vaikea arvioida

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Aliisa Heinäaro

  Aliisa Heinäaro

  Kestävän liikkumisen asiantuntija

  Lahden kaupunki

 • Jaana Martikainen

  Jaana Martikainen

  Liikenneinsinööri

  Kaupunkiympäristön palvelualue

Tietoja päivitetty 11/17/2023