Hyppää sisältöön

Kiertotalous32Nostetaan kierrätysastetta Salpakierto Oy:n toimialueella

Eteneminen

 • Valmisteilla
 • Käynnissä
 • Jatkuva

Kuvaus

Tavoitteena on yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostaminen 55 %:iin vuoteen 2025 mennessä, 60 %:iin vuoteen 2030 mennessä ja 65 %:iin vuoteen 2035 mennessä. Tavoite on linjassa myös EU:n kiertotalouspaketin ja Suomen jätelainsäädännön kanssa.

Kierrätystä lisääviä toimenpiteitä ovat erityisesti biojätteen erilliskeräyksen lisääminen, pakkausjätelajien erilliskeräyksen lisääminen, muovipakkausjätteen lajittelun parantaminen sekä kotitalouksien kotitalouksien lajitteluneuvonnan ja ympäristökasvatuksen lisääminen. Seurataan tavoitteen toteutumista yhdessä Salpakierto Oy:n kanssa ja suunnitellaan sopivia lajittelua ja kierrätystä lisääviä toimenpiteitä.

Kaupunkikonsernin omistamissa tai hallinnoimissa rakennuksissa jätehuolto ja lajittelu on suunniteltu hyvin ja materiaalien kierrätysaste on korkea.

Tapahtumissa jätehuolto ja lajittelu on suunniteltu hyvin ja materiaalien kierrätysaste on korkea.

Tärkeitä yhteistyötahoja ovat muut konserniyhtiöt.

Virallinen kuvaus

Nostetaan kierrätysastetta Salpakierto Oy:n toimialueella
(Toimenpideohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä30.6.2024

  Määritetään Salpakierron toimialueen yhdyskuntajätteen kierrätysasteen parantamisen tiekartta

  Määritetään ja piirretään visuaalinen kuva Salpakierron toimialueen yhdyskuntajätteen kierrätysasteen parantamisen tiekartasta. Tiekartta julkaistaan Salpakierron kotisivuille.

 • Tehtävä31.12.2025

  Tehostetaan pakkausjätteiden kiinteistökeräystä

  Pakkausjätteiden kuljetusten suunnittelu, kilpailuttaminen ja kuljetusten aloittaminen. Palvelukonseptit eri palvelusegmenteille; vapaaehtoisen keräysmallin kuten monilokerokeräyksen tarkastelu.

 • Tehtävä31.12.2025

  Tarjotaan vapaaehtoista kierrätysjätelajien keräyspalvelua asukkaille täydentämään jätelainsäädännön minimivaatimuksia

  Kasvatetaan vapaaehtoiseen pakkausjätteiden keräyspalveluun liittyneiden määrää.

 • Tehtävä31.10.2026

  Huomioidaan jätteenkuljetusajoneuvojen ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus

  Kilpailutetaan kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen urakat siten, että niissä otetaan huomioon hankittavien ajoneuvojen ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus.

  Kasvatetaan urakoiden osuutta, joissa hankittavien ajoneuvojen ympäristöystävällisyys ja energitehokkuus on huomioitu. Lisätään vähähiilisten ajoneuvojen osuutta.

  Jätekuljetusten polttoainevalinnoilla voidaan saada merkittäviä ympäristösäästöjä.

 • Tehtävä31.12.2027

  Siirrytään keskitettyyn kunnan järjestämään ja Salpakierto Oy:n kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen

  Kaikki Salpakierron jätehuollon toiminta-alueen kiinteistöt ovat liittyneet järjestettyyn jätehuoltoon.

Yhdistetyt toimenpiteet

Ilmasto42Lahden ilmasto-ohjelma 42. Jätteenkuljetusten tehostaminen

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vaikutus

Melko suuri

Aikajänne

Jatkuva

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Katja Rehula
  Katja Rehula
  Ympäristö- ja laatuinsinööri
  Salpakierto Oy
 • Leena Seppälä
  Leena Seppälä
  Ympäristöpäällikkö
  Salpakierto Oy
Tietoja päivitetty 02.02.2024