Hyppää sisältöön

Kiertotalous23Edistetään lähilannoitteiden valmistusta ja käyttöä

Eteneminen

 • Valmisteilla

 • Käynnissä

 • Jatkuva

Kuvaus

Labio Oy on käynnistänyt Lahdessa kehitetyn Putretti-metsälannoitteen pilotoinnin syyskuussa. Labio valmistaa Putretti-lannoitteen ja toteuttaa koelannoituksia metsätiloilla.

Putretti on orgaaninen kierrätyslannoite, joka tehdään paikallisista sivuvirroista, lähinnä kompostista ja puutuhkasta. Putretin kaupallistaminen ja ammattimainen käyttö metsälannoitteena edellyttää vielä lainsäädännöllisiä muutoksia.

Tavoitteena on edistetään lähilannoitteiden valmistusta alueella sekä lisätä niiden taloudellista kannattavuutta sekä käyttöä kaupungin mailla. Kierrätyslannoitteiden käyttömääriän kasvattamisella sekä lisätään alueen ravinneomavaraisuutta, saadaan arvokkaita ravinteita takaisin kiertoon että vähennetään yleisiä lannoituksen ympäristövaikutuksia.

Lopputuote syntyi Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja Lahden seudun kehitys Ladec Oy:n yhteistyönä.

Virallinen kuvaus

Edistetään lähilannoitteiden valmistusta ja käyttöä
(Toimenpideohjelman mukaan)

Lue lisää

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2026

  Edistetään lähilannoitteiden valmistusta ja käyttöä kaupungin mailla

  Seurataan lannoitetuotannon ja käytön määrää. Selvitetään sopivia pilottikohteita kaupungin alueilla.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Niko Wassholm

  Niko Wassholm

  Toimitusjohtaja

  LABIO Oy

Tietoja päivitetty 09.01.2024