Hyppää sisältöön

Kiertotalous22Edistetään ravinnekiertoa

Eteneminen

 • Valmisteilla

 • Käynnissä

 • Valmis

Kuvaus

Ravinnekierron vahvistaminen vähentää vesistöjen rehevöitymistä sekä luo edellytyksiä uudenlaisille tuotteille sekä raaka-aineiden tehokkaalle käytölle.

Virallinen kuvaus

Edistetään ravinnekiertoa
(Toimenpideohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2025

  Edistetään kuitujen käyttöä peltojen hiilisisällön lisäämiseksi, maan rakenteen parantamiseksi sekä veden ja fosforin pidättämisen tehostamiseksi

  Mittarina hyödynnetyn kuidun määrä.

 • Tehtävä31.12.2025

  Edistetään kaupungin omistamilla pelloilla uudistuvaa viljelyä

  Vähennetään maatalouden fosforikuormitusta mm. Porvoonjoen valuma-alueella kipsikäsittelyllä.

  Kasvatetaan peltoalan määrää, jolla uudistuvaa viljelyä edistetty.

 • Tehtävä31.12.2025

  Kehitetään järvien hoitokalastussaaliiden lajittelua ja hyötykäyttöä ruokajalostuksessa sekä viestitään hyötykäyttömahdollisuuksista asukkaille

  Uusi lajitteluasema otetaan käyttöön.

  Lisätään saatavilla olevan hoitokalastussaaliin määrän hyödyntämistä ravintona.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vaikutus

Melko suuri

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Ismo Malin

  Ismo Malin

  Vesiensuojelupäällikkö

  Rakennus‐ ja ympäristövalvonta

Tietoja päivitetty 28.11.2023