Hyppää sisältöön

Kiertotalous11Koulutetaan henkilöstöä kiertotaloushankinnoista

Eteneminen

Aikataulussa
 • Valmisteilla

 • Käynnissä

 • Valmis

Kuvaus

Kaupungin hankintaohjelma päivitetään huomioiden kiertotalouden ja muiden kestävyyskriteerien edistäminen hankinnoissa. Hankintaohjeet ja -oppaat kootaan helposti löydettäväksi kaupunkikonsernin henkilöstön käyttöön.

Järjestetään koulutusta kiertotalouden mukaisten hankintojen edistämiseksi.

Virallinen kuvaus

Koulutetaan henkilöstöä kiertotaloushankinnoista
(Toimenpideohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2024

  Henkilöstön koulutus kiertotaloushankinnoista

  Järjestetään ja mahdollistetaan koulutusta kiertotaloushankinnoista ja hankintakriteereistä toimialoittain ja yksiköittäin kaikille hankintoja tekeville kaupunkikonsernin työntekijöille ja varataan henkilöresurssi auttamaan hankintoja tekeviä työntekijöitä.

  Hankintoja tekevä henkilöstö on koulutettu ottamaan huomioon kiertotalouden käytänteet hankintoja suunnitellessa ja hankintoja tehdessä. Kaupunkikonsernin yksiköt tietävät, mitä kiertotaloushankinnat tarkoittavat ja mitä niillä halutaan saavuttaa.

  Aloitetaan keväällä 2024 kestävien hankintojen aamukahvitilaisuudet, joissa henkilöstö kuulee ulkopuolisilta asiantuntijoilta neuvoja hankintojen tekemiseen sekä esimerkkejä muiden organisaatioiden tekemistä hankinnoista.

 • Tehtävä31.12.2024

  Kaupungin hankintaohjelman päivitys ja hankintaohjeiden ja -oppaiden kokoaminen yhteen

  Kaupungin hankintaohjelma päivitetään huomioiden kiertotalouden ja muiden kestävyyskriteerien edistäminen hankinnoissa.

  Hankintaohjeet ja -oppaat kootaan yhteen kaupunkikonsernin henkilöstön käyttöön, ja ne ovat helposti löydettävissä.

  Kaupungin hankintaohjelman hankintalinjausten mukaiset kiertotalouskriteerit otetaan käyttöön kaikissa julkisissa hankinnoissa.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vaikutus

Suuri

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Tarinka Ringvall

  Tarinka Ringvall

  Hankintapäällikkö

  Konsernipalvelut

 • Jenni Rahkonen

  Jenni Rahkonen

  Ympäristökoordinaattori

  Ympäristökehitys

Tietoja päivitetty 29.01.2024