Hyppää sisältöön

Ilmasto96Kaupunkipurojen monimuotoisuuden ennallistaminen

Eteneminen

 • Valmisteilla

 • Käynnissä

 • Valmis

Kuvaus

Kaupunkipurojen monimuotoisuuden vaaliminen hyväksytty mukaan Ympäristökaupunki Lahti toimenpideohjelmaan:

Salpausselän lähdevaikutteisten kaupunkipurojen ja niiden valuma-alueiden biodiversiteetin turvaaminen ja vieraslajien torjunta – yhdessä asukkaiden kanssa.

I Salpausselän eteläpuoli kuuluu Porvoonjoen ja pohjoispuoli Kymijoen vesistöalueeseen. Alue jakaantuu useaan kaupunkipuron osavaluma-alueeseen. Purot saavat alkunsa kirkasvetisistä lähteistä ja osassa puroista on taimenta.

Puroluontoon kohdistuu maankäytön aiheuttamaa rasitusta, mm. ravinne-, metalli- ja mikromuovikuormitusta. Lahden niittyverkkoselvityksessä on tunnistettu biodiversiteetiltään uhanalaisia luontotyyppejä sekä merkittäviä viher- ja avoimia alueita myös kaupunkipurojen valuma-alueilla.

Latvapurojen biodiversiteetin tukeminen ja valuma-alueiden monimuotoisuuden tukeminen kytkeytyvät toisiinsa. Valuma-alue on luonnollinen yksikkö, joka on ollut olemassa ennen ihmisen muuttamaa maankäyttöä ja ravinteiden päästöjä.

Kaupunkipurojen luonnon monimuotoisuudesta ei tiedetä vielä riittävästi. Kokonaisuutena voimme arvioida, että maankäytön muutokset valuma-alueella ovat uhkana sekä vesi- että maaekosysteemeille veden laadun heikentymisen ja esimerkiksi ekosysteemien raja-alueiden jäädessä vieraslajien alle. Kuitenkin nämä reunavaikutusalueet voisivat olla todellisia monimuotoisuuden hotspot-alueita.

Kaupunkipurojen arvostuksen nosto on tärkeää: kun valuma-alueen asukkaat tietävät luonnon monimuotoisuudesta ja sen uhista, he voivat toimia oikein ja monimuotoisuuden rapautumista vastaan.

Virallinen kuvaus

Kaupunkipurojen monimuotoisuuden vaaliminen
(Toimenpideohjelman mukaan)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Ismo Malin

  Ismo Malin

  Vesiensuojelupäällikkö

  Rakennus‐ ja ympäristövalvonta

 • Aino Kulonen

  Aino Kulonen

  Ympäristökoordinaattori

  Elinvoima‐ ja työllisyyspalvelut

Tietoja päivitetty 17.11.2023