Hyppää sisältöön

Ilmasto40Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelun mahdollistaminen

Eteneminen

 • Valmisteilla
 • Käynnissä
 • Jatkuva
Tuntematon

Sähköinfran osalta vaatimukset latauspisteiden toteuttamisesta tai niihin varautumisesta esim. uudisrakentamisen yhteydessä ovat käytössä. Julkisten pysäköintilaitosten yhteyteen toteutettavat sähkön jakelupisteet ovat suunnitteilla/valmisteilla. Linja-autojen ja muun kuljetuskaluston latauspisteitä on toteutettu toimijoiden osalta. Biokaasuinfran osalta sijoituspaikka- ja muu tarkempi suunnittelu ovat selvitysvaiheessa.

Kuvaus

Yhteistyössä sidosryhmien kanssa: vety; biokaasu, raskaan liikenteen sähkölataus.

Virallinen kuvaus

Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelun mahdollistaminen
(Toimenpideohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2024

  Asemakaavoituksessa otetaan huomioon biokaasuverkosto ja sen hyödyntämismahdollisuus tonttien toteutuksessa. Tarkastelua tehdään laajemmin uusille ja muutosalueille etenkin kaavarunkotyön yhteydessä.

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.1.2025

  Infraa koskevan suunnittelun tarkentaminen kaavoituksen yhteydessä.

  Yhteistyön kehittäminen jo yleiskaavan aluevarausten yhteydessä, mutta erityisesti kaavarunkotasolla ja asemakaavoituksessa.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vaikutus

Melko suuri

Aikajänne

Jatkuva

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Aino Kulonen
  Aino Kulonen
  Ympäristökoordinaattori
  Elinvoima‐ ja työllisyyspalvelut
Tietoja päivitetty 20.11.2023