Hyppää sisältöön

Ilmasto24KETS tavoitteet sekä kaupungin energiansäästöohjelma

Eteneminen

 • Valmisteilla

 • Käynnissä

 • Valmis

Aikataulussa

Tarkastellaan koulu- ja päiväkotirakennuksilta edellytettyä energiatehokkuustasoa. Tarvittaessa päivitetään nykyinen vaatimustaso, joka on ollut uudisrakennuksilla 10% asetuksen enimmäisarvoa pienempi. Toimenpide parantaa uudisrakennuksien energiatehokkuutta ja vähentää energiankulutusta rakennuksen elinkaaren aikana.

Kuvaus

Parannetaan kaupunkikonsernin kiinteistöjen energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä korjausrakentamisessa. Kiinteistöanalytiikan kehittäminen.

KETS-tavoite -7,5% energiansäästö 2017-25, sisältää useita toimenpiteitä.

(Vanha SECAP 2019 toimenpide 26: Lahden oman tilakannan energiatehokkuuden parantaminen (KETS, sisältäen ESCO-toimet) )

Virallinen kuvaus

KETS tavoitteet sekä kaupungin energiansäästöohjelma
(Toimenpideohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2025

  Energiatehokkuuden ylläpito ja kehitys rakennuskannassa

  Kulutusseurannan avulla tarkastetaan kohteiden kulutukset kuukausittain, vertaamalla tarkasteltavan kuukauden kulutusta vuodentakaiseen ja edelliseen kuukauteen. Kulutuksen kasvun syy selvitetään pyrkien estämään turhan kulutuksen kasvaminen esim. vikaantuneen laitteen aiheuttamana.

  Eri toimijoiden (mm. ESCO-kumppani, energiatodistusten laatijat) tekemiä katselmuksia hyödynnetään energiasäästön selvittämiseksi. Toteutuskelpoiset ja kannattavaksi todetut toimenpiteet pannaan täytäntöön.

 • Tehtävä1.1.2026

  Energiansäästön ja uusiutuvien energiamuotojen kartoitus rakennushankkeissa.

  Rakennuskantaa uudistetaan, vanhojen rakennusten tilalle rakennetaan tai peruskorjataan energiatehokkaampia toimitiloja. Uudisrakennukset ja mahdollisuuksien mukaan muutos/korjausrakentaminen toteutetaan määräystasoa energiatehokkaampana.

  Uusiutuvan energian käytön mahdollisuudet selvitetään uudisrakentamisen yhteydessä. Suunnitteluryhmä tutkii uusiutuvan energian vaihtoehtoiset ratkaisujen toteutettavuuden ja liitettävyyden kestävällä tavalla ko. rakennukseen. Suunnitteluryhmä raportoi ratkaisun tekniset vaatimukset, kustannusarvion ja laskennallisen takaisinmaksuajan. Toteutuskelpoiset ja taloudellisesti kannattavaksi todetut ratkaisut lisätään suunnitelmiin.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vaikutus

Suuri

Aikajänne

1.1.2026

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Miro Korvenaro

  Miro Korvenaro

  Energia-asiantuntija

  Tilakeskus

 • Venla Avelin

  Venla Avelin

  Lahti Aqua Oy

 • Sanna-Maria Partinen

  Sanna-Maria Partinen

  Hiilineutraalin rakentamisen asiantuntija

  Tilakeskus

Tietoja päivitetty 27.03.2024