Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Valmisteilla

 • Käynnissä

 • Jatkuva

Tuntematon

Biokaasuntuotanto on jatkuvaa toimintaa 24/7

Kuvaus

Ylläpidetään ja kehitetään biokaasun tuotantoa tehokkaalla toiminnalla ja parantamalla raaka-aineiden saatavuutta. Tutkitaan mahdollisuuksia kasvattaa tuotantomääriä.

LABIO Oy:n biokaasulaitos tuottaa biokaasua biojätteestä ja lietteestä. Tuotantokapasiteetti on 52 GWh uusiutuvaa energiaa vuodessa. Laitos itsessään on energiatehokas käyttäessään kompostointilaitoksen hukkalämpöä mädätyslaitoksen lämmittämiseen. Biokaasulaitoksen mädätysjäännös kompostoidaan ja kompostista valmistetaan maanparannustuotteita.

Virallinen kuvaus

Biokaasun tuotanto
(Toimenpideohjelman mukaan)

Lue lisää

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2024

  Biokaasun tuotannon ylläpitäminen

  Ylläpidetään kaasuntuotantoa tehokkaalla toiminnalla ja pyritään saavuttamaan kaasuntuotannossa laitoksen maksimikapasiteetti 50 GWh tai jopa hieman yli.

 • Tehtävä31.12.2024

  Raaka-ainepohjan varmistaminen

  Pyritään hankkimaan riittävä raaka-ainepohja kaasuntuotannon varmistamiseksi seuraavalle vuodelle.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vaikutus

Suuri

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Niko Wassholm

  Niko Wassholm

  Toimitusjohtaja

  LABIO Oy

Tietoja päivitetty 09.01.2024