Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Valmisteilla

 • Käynnissä

 • Jatkuva

Kuvaus

Kaupungin omilla toimilla voidaan vaikuttaa vain osaan päästöistä. Siksi kaikkien, myös yritysten ja yhteisöjen, toimia tarvitaan. Lahden kaupunkin tarjoaa pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollisuuden tehdä vaikuttavaa ilmastotyötä matalalla kynnyksellä.

Ilmastokumppanuus on maksutonta ja perustuu vapaaehtoisuuteen sekä itse asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Se sopii toimialasta riippumatta kaikille organisaatioille, jotka haluavat kehittää toimintansa ympäristövastuullisuutta!

Alkukartoitukseen ja vapaaehtoiseen päästölaskentaan on mahdollista saada tukea LAB ammattikorkeakoulun opiskelijoilta.

Lisätietoa Ilmastokumppanuudesta ja mukana olevista yrityksistä: https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/ymparistokaupunki/ilmastonmuutos/ilmastokumppanuus/

ilmastokumppanuus2.png

Virallinen kuvaus

Lahden ilmasto-ohjelma 2. Ilmastokumppanuus
(Toimenpideohjelman mukaan)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2024

  Järjestetään ilmasto- ja ympäristöteemaisia tapahtumia verkoston jäsenille vuonna 2024

 • Tehtävä31.12.2024

  Kutsutaan uusia yrityksiä mukaan vuoden 2024 aikana

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2022

  Kutsutaan uusia yrityksiä mukaan vuoden 2022 aikana

 • Tehty31.12.2022

  Järjestetään ilmastokumppaneille verkostoitumis- ja koulutustilaisuuksia vuoden 2022 aikana

 • Tehty31.12.2021

  Uusia yrityksiä kutsutaan mukaan Ilmastokumppaneiksi vuoden 2021 aikana

 • Tehty11.11.2021

  Ilmastokumppanuus laajenee maakuntaan

  Päijät-Hämeen liitto on saanut Ympäristöministeriöltä hankerahoituksen Ilmastokumppanuuden laajentamiseen maakunnalliseksi verkostoksi. Tiivis yhteistyö liiton ja kuntien kanssa parantaa kumppanuuden näkyvyttä ja verkoston mahdollisuuksia.

 • Tehty31.10.2021

  Ilmastokumppanuus osaksi LAB:n Ekosysteemit ja ilmastonmuutos-kurssia

  Ilmastokumppanuus tulee syksyllä 2021 osaksi LAB-ammattikorkeakoulun Ekosysteemit ja ilmastonmuutos - kurssia. Kurssilla opiskelijat perehtyvät halukkaiden yritysten toimintaan, avustavat päästölaskennan ja alkukartoituksen tekemisessä ja osallistuvat toimenpiteiden ja tavoitteiden suunnitteluun.

 • Tehty30.04.2021

  LAB ammattikorkeakoulu pilotoi opiskelijoiden yritysyhteistyötä kevään 2021 aikana

 • Tehty31.12.2020

  Ilmastokumppanuus sapluunaa uudistetaan ja LAB ja Ladec kutsutaan mukaan yhteistyöhön

  Ilmastokumppanuusmallia on uudistettu Lahden kaupungin ympäristökeshityksessä yhteistyössä LAB korkeakoulun sekä Ladecin kanssa. Uusi malli mahdollistaa suuremman yritysmäärän ottamisen mukaan kumppaneiksi.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vaikutus

Vaikea arvioida

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Laura Matkala

  Laura Matkala

  Ympäristökoordinaattori

  Lahden kaupunki

Tietoja päivitetty 08.01.2024