Hyppää sisältöön

ARKISTO5Kiinteistö- ja korttelikohtaisia aurinkoenergiainvestointeja tehdään tuhannella kiinteistöllä vuosina -21-30

Eteneminen

 • Valmisteilla

 • Käynnissä

 • Valmis

Valmis

Toimenpide hajautettu usealle toimijalle

Kuvaus

Toimenpide tässä muodossa arkistoitu ja hajautettu usealle toimijalle:

 • Ilmasto19
 • Ilmasto20
 • Ilmasto21

Projekteja

Kestävät vaihtoehdot öljylämmitykselle, 2020 - 2021

Lahden kaupunki on mukana Päijät-Hämeen liiton koordinoimassa Kestävät vaihtoehdot öljylämmitykselle – hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kannustaa kiinteistönomistajia siirtymään öljylämmityksestä muihin lämmitysmuotoihin tarjoamalla heille kohdennettua tietoa vaihtoehdoista, niiden kustannuksista ja saatavilla olevista tuista.

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia – CANEMURE, 2018 - 2024

CANEMURE on Suomen ympäristökeskuksen koordinoima kuntien ja maakuntien vähähiilisyyttä edistävä hanke. Lahden kaupunki on mukana hankkeessa omalla korjausrakentamiseen liittyvällä osaprojektillaan. Lahdessa toteutetaan useita energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä, jotka kohdentuvat Lahden Talot Oy:n omistamiin vuokra- asuntokohteisiin. Toimenpiteet dokumentoidaan ja niiden vaikutukset energiatehokkuuteen ja hiilidioksidipäästöihin selvitetään. Tuotettua tietoa jaetaan laajasti kiinteistönomistajille päätöksenteon tueksi. Hankkeen toivotaan edistävän myös aurinkoenergiajärjestelmien käyttöönottoa.

Virallinen kuvaus

Kiinteistö- ja korttelikohtaisia aurinkoenergiainvestointeja tehdään tuhannella kiinteistöllä vuosina -21-30
(Toimenpideohjelman mukaan)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vaikutus

Melko suuri

Aikajänne

20.11.2023

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Aino Kulonen

  Aino Kulonen

  Ympäristökoordinaattori

  Elinvoima‐ ja työllisyyspalvelut

Tietoja päivitetty 08.12.2023